Share

ผู้โชคดีที่มีรายชื่อ สามารถรายงานตัวรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม-5 กันยายน ได้ที่

หน้ากิจกรรม Great Look Good Feel by Apex Profound Beauty


เพื่อทางทีมงานจะทำการติดต่อกลับและนัดวันเวลาสถานที่ในการรับบริการ

 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับบริการ โปรแกรมยกกระชับผิวหน้า (จำกัด 2 รางวัล)

อันดับที่ Hunsa Username คะแนน
1 faikaa 5240
2 khaufang 4400
3 faketest 240
4 dolly 80

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับบริการ โปรแกรม ขาวใส 7 ขั้นตอน (จำกัด 2 รางวัล)

อันดับที่ Hunsa Username คะแนน
1 tarnita9 19170
2 nuszko 14999
3 supansa 1125
4 anlees 1000

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับบริการ โปรแกรมลบรอยแผลเป็น หน้าเรียบเนียน (จำกัด 2 รางวัล)

อันดับที่ Hunsa Username คะแนน
1 rukrae 13220
2 aunchzakz 8150
3 phenchan 5235
4 honestz 325

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับบริการ โปรแกรมกำจัดขนใต้วงแขน หรือกำจัดหนวด (จำกัด 4 รางวัล โดยเลือกได้ 1 อย่าง)

อันดับที่ Hunsa Username คะแนน
1 poorijung 6011
2 areerat9 5815
3 kafayen 740
4 blowling 475